Tài liệu tham khảo

Tài liệu: Công tác xã hội nhóm

access_time27/12/2016

Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao (Ca dao) Từ xa xưa ông cha ta nhắc nhở rằng

Một số trường hợp trẻ em trong CTXH cá nhân

access_time18/12/2016

Quyển sách này được hình thành trong khuôn khổ phát triển tư liệu, sách giáo khoa để các giảng viên sử dụng trong giảng dạy

Nghiên cứu: Quá trình xã hội hóa về giới ở trẻ em

access_time12/12/2016

Ở Việt Nam trong những năm gần đây vấn đề giới (gender) được những nhà nghiên cứu xã hội đề cập đến nhiều trong việcthực

Tâm lý người nghiện ma túy

access_time12/11/2016

Trước hết xin được có lời hoan nghênh tinh thần tình nguyện của các bạn đến một nơi mới rất đáng phải đến và những

Thuật ngữ An sinh xã hội Việt Nam

access_time06/11/2016

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc phát triển Hệ thống An sinh Xã hội phù hợp với từng giai đoạn

Các tiêu chuẩn NASW về hành nghề Công tác Xã hội với Trẻ vị thành niên

access_time02/11/2016

Tuổi vị thành niên đánh dấu một thời kỳ quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi người, là quá trình chuyển tiếp giữa

Giáo trình: Chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng

access_time31/10/2016

NỘI DUNG GIÁO TRÌNH Bài 1: Khái niệm về bệnh tâm thần Bài 2: Theo dõi-chăm sóc các trường hợp cấp cứu tâm thần Bài

Cẩm nang dành cho nhân viên Công tác xã hội

access_time15/10/2016

Đây là cuốn sách bỏ túi dành cho nhân viên Công tác xã hội. Sách bao gồm các khái niệm cơ bản về Công tác

Sự ưa thích con trai ở Việt Nam: Ước muốn thâm căn, công nghệ tiên tiến

access_time15/10/2016

Trong vài thập kỷ trở lại đây, mất cân bằng giới tính khi sinh đã ảnh hưởng đến một số nước ở khu vực châu

Báo cáo hội thảo: Công tác xã hội trong Bệnh viện

access_time07/07/2016

Xin chia sẻ cùng các bạn bài trình bày về Công tác xã hội trong Bệnh viên của Thạc sỹ Trần Đình Tuấn tại hội

menu
menu