Tag "điểm mới"

3 điểm mới của Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng 2018

access_time27/08/2017

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2018. Theo

Những điểm mới của Luật Trẻ em

access_time20/02/2017

Diễn đàn trẻ em ở Phú Yên quy định cụ thể về các quyền và bổn phận của trẻ em; sự tham gia của trẻ

menu
menu