Tag "cai nghiện"

Mô hình Câu lạc bộ cai nghiện ma túy tại gia đình – cộng đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

access_time08/05/2017

Tính đến ngày 31/10/2016, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 3.016 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó

Chống tái sử dụng ma túy bằng liệu pháp tâm lý

access_time25/04/2017

Viện Nghiên cứu Tâm lý người sử dụng ma tuý (PSD) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vừa tổ

Hiệu quả từ những cách làm hay, mô hình phù hợp

access_time25/04/2017

Cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước, công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sau cai luôn là vấn đề

Giảm phát sinh mới tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai; phòng, chống tệ nạn mại dâm

access_time20/02/2017

Ngày 09⁄01⁄2017, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 54⁄QĐ-LĐTBXH về Chương trình công tác lĩnh vực

menu
menu