Tag "covid-19"

Quy trình hỗ trợ cộng đồng- Nhóm Hành động Công tác Xã hội

access_time18/08/2021

Vì mục tiêu thực hiện các chức năng của nghề Công tác xã hội trong trợ giúp người dân, Nhóm Hành động Công tác Xã

Sổ tay sức khoẻ Covid – 19

access_time04/08/2021

F0 chăm sóc tại nhà ra sao; đi chợ về vệ sinh thực phẩm thế nào; thói quen chưa đúng khi đeo khẩu trang, rửa

menu
menu