Thông tin trợ giúp nhóm chuyên biệt

Hotline hỗ trợ tư vấn người sử dụng chất và sức khỏe cộng đồng

access_time18/08/2021

Dù bạn hay người thân đang gặp các vấn đề liên quan tới sử dụng chất, sức khỏe thể chất hay sức khỏe tinh thần

Hoạt hình dễ hiểu giúp trẻ tránh xa dịch bệnh COVID-19

access_time17/08/2021

Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) thực hiện xây dựng video hoạt hình và ngôn ngữ ký hiệu

menu
menu