Tag "người có công"

Đề xuất kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công

access_time23/08/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có

Hướng dẫn thực hiện chính sách việc làm công

access_time24/04/2017

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số

Năm 2017: Giải quyết căn bản hồ sơ người có công còn tồn đọng

access_time20/02/2017

Phấn đấu năm 2017 giải quyết căn bản hơn 3.000 hồ sơ người có công gồm liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như

menu
menu