Tag "bệnh viện"

Chân dung nhân viên CTXH lâm sàng trong bệnh viện

access_time12/12/2016

Công tác xã hội là một ngành khoa học, một nghề chuyên môn đang ngày càng phát triển ở Việt Nam. Đề án Phát triển

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM

access_time12/12/2016

Công tác xã hội trong bệnh viện là các hoạt động hỗ trợ người bệnh, người nhà người bệnh và các nhân viên y tế

menu
menu