Hướng dẫn thực hành

Tài liệu: Quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ bị XHTD và bóc lột lao động

access_time15/03/2017

Quy trình này được biên sọan bởi Luật sư Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Kinh Luân thuộc Đoàn Luật sư

Cẩm nang dành cho nhân viên Công tác xã hội

access_time15/10/2016

Đây là cuốn sách bỏ túi dành cho nhân viên Công tác xã hội. Sách bao gồm các khái niệm cơ bản về Công tác

QUAN NIỆM VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÂN VIÊN XÃ HỘI VÀ THÂN CHỦ

access_time12/08/2016

Có rất nhiều quan niệm khác nhau về mối quan hệ này tồn tại trong các mô hình thực hành CTXH. Mối quan hệ được

menu
menu