Tag "mại dâm"

Tạo điều kiện cho người bán dâm có việc làm chính đáng, hòa nhập cộng đồng

access_time17/10/2017

Một trong những nguyên tắc cơ bản của phòng, chống mại dâm là “Lấy phòng ngừa là chính, kết hợp thông tin, giáo dục, truyền

Giáo trình Công tác xã hội với đối tượng mại dâm

access_time02/05/2017

CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI ĐỐI TƯỢNG MẠI DÂM Người biên soạn: Th.s Tiêu Thị Minh Hường Th.s Nguyễn Thị Vân – Thời gian: 45

Giảm phát sinh mới tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai; phòng, chống tệ nạn mại dâm

access_time20/02/2017

Ngày 09⁄01⁄2017, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 54⁄QĐ-LĐTBXH về Chương trình công tác lĩnh vực

Buôn bán người và vai trò của nhân viên CTXH với nạn nhân buôn bán người

access_time16/07/2016

Công tác xã hội chiếm vị trí ý nghĩa trong giải quyết các vấn đề xã hội, nhằm đảm bảo công bằng và tiến bộ

menu
menu