CTXH với Mại dâm và người nhiễm HIV-AIDS

Tạo điều kiện cho người bán dâm có việc làm chính đáng, hòa nhập cộng đồng

access_time17/10/2017

Một trong những nguyên tắc cơ bản của phòng, chống mại dâm là “Lấy phòng ngừa là chính, kết hợp thông tin, giáo dục, truyền

Giáo trình Công tác xã hội với đối tượng mại dâm

access_time02/05/2017

CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI ĐỐI TƯỢNG MẠI DÂM Người biên soạn: Th.s Tiêu Thị Minh Hường Th.s Nguyễn Thị Vân – Thời gian: 45

Giảm phát sinh mới tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai; phòng, chống tệ nạn mại dâm

access_time20/02/2017

Ngày 09⁄01⁄2017, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 54⁄QĐ-LĐTBXH về Chương trình công tác lĩnh vực

Thí điểm vay vốn cho người sau cai, điều trị Methadone, người nhiễm HIV, người hành nghề mại dâm hoàn lương

access_time20/02/2017

Thực hiện Quyết định số 29⁄QĐ- TTg ngày 26⁄4⁄2014 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm

Bảo đảm quyền con người trong phòng, chống HIV/AIDS

access_time07/07/2016

Nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa quyền và lợi ích cá nhân của người nhiễm HIV/AIDS với lợi ích của

menu
menu