CTXH với người nghiện ma túy và nghiện rượu

Chống tái sử dụng ma túy bằng liệu pháp tâm lý

access_time25/04/2017

Viện Nghiên cứu Tâm lý người sử dụng ma tuý (PSD) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vừa tổ

Hiệu quả từ những cách làm hay, mô hình phù hợp

access_time25/04/2017

Cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước, công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sau cai luôn là vấn đề

Giảm phát sinh mới tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai; phòng, chống tệ nạn mại dâm

access_time20/02/2017

Ngày 09⁄01⁄2017, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 54⁄QĐ-LĐTBXH về Chương trình công tác lĩnh vực

Thí điểm vay vốn cho người sau cai, điều trị Methadone, người nhiễm HIV, người hành nghề mại dâm hoàn lương

access_time20/02/2017

Thực hiện Quyết định số 29⁄QĐ- TTg ngày 26⁄4⁄2014 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm

Tâm lý người nghiện ma túy

access_time12/11/2016

Trước hết xin được có lời hoan nghênh tinh thần tình nguyện của các bạn đến một nơi mới rất đáng phải đến và những

menu
menu