CTXH với nhóm Yếu thế

Công tác hỗ trợ nhóm yếu thế ở Việt Nam

access_time31/10/2016

Nhóm yếu thế /thiệt thòi (Disadvantaged groups): Thuật ngữ “yếu thế/ thiệt thòi” đã được sử dụng theo truyền thống như một tính từ, như

Buôn bán người và vai trò của nhân viên CTXH với nạn nhân buôn bán người

access_time16/07/2016

Công tác xã hội chiếm vị trí ý nghĩa trong giải quyết các vấn đề xã hội, nhằm đảm bảo công bằng và tiến bộ

menu
menu