Tiêu chuẩn và đạo đức hành nghề

Các tiêu chuẩn NASW về hành nghề Công tác Xã hội với Trẻ vị thành niên

access_time02/11/2016

Tuổi vị thành niên đánh dấu một thời kỳ quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi người, là quá trình chuyển tiếp giữa

Sự cần thiết quy định chuẩn mực đạo đức nghề công tác xã hội tại Việt Nam

access_time06/07/2016

Tiêu chuẩn đạo đức là một trong những yêu cầu hàng đầu của quá trình chuyên nghiệp hóa nghề công tác xã hội. Các quy

Đạo đức nghề công tác xã hội trên thế giới và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

access_time06/07/2016

Công tác xã hội là một nghề, một hoạt động chuyên nghiệp nhằm tạo ra sự thay đổi và phát triển xã hội. Bằng sự

Tiêu chuẩn NASW về hoạt động công tác xã hội trong các cơ sở chăm sóc y tế

access_time06/07/2016

Những nhu cầu, thay đổi và phát triển không ngừng trong lĩnh vực chăm sóc y tế đã tác động mạnh mẽ lên chỗ đứng

Những nguyên tắc cơ bản của Công tác xã hội

access_time06/07/2016

Những nguyên tắc của công tác xã hội là các yếu tố cấu trúc quan trọng nhất của các hình thái lý luận khoa học

BỘ TIÊU CHUẨN NASW về hoạt động CTXH với thân chủ lạm dụng chất gây nghiện

access_time06/07/2016

Là chuyên ngành y tế liên minh lớn nhất tại Mỹ, các nhân viên công tác xã hội thường xuyên gặp phải các cá nhân,

TIÊU CHUẨN NASW về Hoạt động Công tác Xã hội trong Phúc lợi Trẻ em

access_time06/07/2016

Bối cảnh Hệ thống phúc lợi trẻ em phục vụ những trẻ em và gia đình dễ bị tổn thương và gặp khó khăn nhất

menu
menu