Bài giảng Công tác xã hội

Công tác xã hội trường học: Những vấn đề cơ bản

access_time15/10/2016

Công tác xã hội được coi là ngành khoa học khá mới ở Việt Nam, do vậy công tác xã hội trường học được hình

Tài liệu học tập môn CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI

access_time15/10/2016

Mục tiêu môn học Mục tiêu chung: Môn học cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản để hướng dẫn người học thực hành

Tài liệu hướng dẫn học tập môn PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

access_time15/10/2016

Xin gửi tới các bạn tài liệu hướng dẫn học tập môn PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG do Thạc sĩ Lê Thị Mỹ Hiển trường ĐH

QUAN NIỆM VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÂN VIÊN XÃ HỘI VÀ THÂN CHỦ

access_time12/08/2016

Có rất nhiều quan niệm khác nhau về mối quan hệ này tồn tại trong các mô hình thực hành CTXH. Mối quan hệ được

menu
menu