Tag "phát triển"

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nghề công tác xã hội

access_time01/01/2018

Ngày 14/12 tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH, Hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam đã phối hợp tổ chức

Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020

access_time08/05/2017

Ngày 25/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 565/QĐ- TTg về Phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ

Công bố Quyết định đào tạo Tiến sĩ CTXH tại Đại học KHXH&NV

access_time11/07/2016

Ngày 19/2, tại Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức Lễ

menu
menu