3 điểm mới của Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng 2018

3 điểm mới của Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng 2018

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2018. Theo đó, mức lương tối thiểu của 4 vùng dự kiến được tăng từ 180.000 đồng – 230.000 đồng so với hiện nay. Nếu được Chính phủ phê duyệt, Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 và thay thế Nghị định 153/2016/NĐ-CP

Nghị định đã đề xuất 3 điểm mới cụ thể như sau:

1.Về mức lương tối thiểu vùng năm 2018:

Vùng 1: Mức 3,98 triệu đồng/tháng;

Vùng 2: Mức 3,53 triệu đồng/tháng;

Vùng 3: Mức 3,09 triệu đồng/tháng;

Vùng 4: Mức 2,76 triệu đồng/tháng.

Nghị định quy định mức lương tối thiểu trên áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động chính thức có hiệu lực. (Đây là mức lương dành cho người lao động làm việc ở doanh nghiệp, không phải dành cho công chức, viên chức…).

2. Về địa bàn áp dụng:  cơ bản giữ nguyên 4 vùng và danh mục địa bàn ở 4 vùng theo quy định tại Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ; nhưng có xem xét, cân đối điều chỉnh, bổ sung một số địa bàn áp dụng theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương, cụ thể

Từ vùng 2 lên vùng 1: Thị xã Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai

Từ vùng 3 lên vùng 2: Huyện Thống Nhất thuộc tỉnh Đồng Nai, huyện Thủ Thừa thuộc tỉnh Long An và thành phố Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam;

Từ vùng 4 lên vùng 3: Huyện Phú Ninh thuộc tỉnh Quảng Nam, huyện Lộc Ninh và Phú Riềng thuộc tỉnh Bình Phước.

Từ vùng III xuống vùng IV: huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

3. Về thời điểm áp dụng: Đề xuất thực hiện từ ngày 1/1/2018.

Theo nội dung Tờ trình của Bộ LĐ-TBXH, mức lương tối thiểu trên được tính toán dựa trên cơ sở bù đủ trượt giá sinh hoạt năm 2017 dự kiến khoảng 4% – 4,5% để bảo đảm tiền lương thực tế cho người lao động; cải thiện theo mức tăng năng suất lao động xã hội khoảng 2% – 2,5% để thực hiện lộ trình điều chỉnh bảo đảm nhu cầu tối thiểu của người lao động. Nếu thực hiện theo phương án nêu trên thì đáp ứng được khoảng từ 92 – 96% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ tùy theo từng vùng.

Đề xuất phương án điều chỉnh nêu trên đã tính đến các tác động về việc làm, thất nghiệp, điều kiện sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, mức độ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp (dự báo tăng bình quân khoảng 0,55 – 0,6%, trong đó ngành dệt may, da giầy tăng khoảng 1,15 – 1,2%, từng bước đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và có cân đối với tương quan tiền lương của các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.   

Đặc biệt, mức điều chỉnh nêu trên đã có tính toán đến quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội được mở rộng từ năm 2018 (người lao động ký hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) và tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội có sự thay đổi (tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đóng theo mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác), trong đó Chính phủ đã có giải pháp giảm 0,5% tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Nghị định số 44/2017/NĐ-CP) và đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm 0,5% tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động (Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 7/4/2017 của Chính phủ).

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu