Tài liệu: Công tác xã hội nhóm

Tài liệu: Công tác xã hội nhóm

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
(Ca dao)

Từ xa xưa ông cha ta nhắc nhở rằng cá nhân đơn thân độc mã sẽ chẳng làm được điều gì có ý nghĩa. Còn khoa học thì nhấn mạnh về bản chất xã hội của loài  người. Một cá nhân không thể thành người nếu lớn lên trong một môi trường không có  con người. Chúng ta không thể lớn lên, học tập, lao động sản xuất, vui chơi giải trí mà  không thông qua một nhóm. Và mỗi chúng ta là thành viên của nhiều nhóm khác nhau  mang tính tự nhiên hay được thành lập.

Cuốn tài liệu này sẽ giúp các bạn có những hiểu biết cơ bản nhất về nhóm và tiến trình công tác xã hội với nhóm.

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu