Một số trường hợp trẻ em trong CTXH cá nhân

Một số trường hợp trẻ em trong CTXH cá nhân

Quyển sách này được hình thành trong khuôn khổ phát triển tư liệu, sách giáo khoa để các giảng viên sử dụng trong giảng dạy chuyên ngành công tác xã hội, để các sinh viên tham khảo khi làm bài tập cũng có một số dữ kiện hỗ trợ cho công tác thực tập tại các cơ sở và để các độc giả quan tâm về công tácxã hội, nhất là các vấn đề trẻ em trong một số lãnh vực của cuộc sống.

Những trường hợp trẻ em được nêu trong quyển sách được ghi nhận qua các đợt thực tập của sinh viên tại các cơ sở xã hội, tại cộng đồng, qua tiến trình giải quyết vấn đề của một số nhân viên xã hội đang làm việc tại các dự án như dự án công tác xã hội tại trường học, dự án phòng ngừa trẻ làm trái pháp luật tại cộng đồng… Có những trường hợp còn đang trong tiến trình theo dõi, tìm hiểu, hỗ trợ, nhưng cũng có trường hợp đã được giải quyết và trẻ đã được hội nhập trở lại cuộc sống bình thường.

KHOA PHỤ NỮ HỌC

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu