Tài liệu: Công tác xã hội với cá nhân – NNL

Tài liệu: Công tác xã hội với cá nhân – NNL

Phần 1 : Tổng quan về Công Tác Xã Hội với cá nhân

1.Khái niệm

2.Các thành tố của Công Tác Xã Hội với cá nhân

3.Tiến trình thực hành công tác xã hội với cánhân

Phần 2 : Kỹ năng thực hành trong Công Tác Xã Hội với cá nhân

1.Mối quan hệ giúp đỡ chuyên nghiệp

2. Kỹ năng giao tiếp cơ bản

3.Kỹ năng đánh giá

4.Kỹ năng can thiệp

5.Kỹ năng bảo vệ lợi ích của thân chủ.

6.Kỹ năng tham vấn.

Phần 3 : Kết luận

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu