Tag "tài liệu"

Tài liệu: Công tác xã hội với cá nhân – NNL

access_time19/02/2017

Phần 1 : Tổng quan về Công Tác Xã Hội với cá nhân 1.Khái niệm 2.Các thành tố của Công Tác Xã Hội với cá

THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI LÂM SÀNG TÍCH HỢP: MỘT LUẬN ĐIỂM ĐƯƠNG ĐẠI

access_time13/08/2016

Đây là cuốn sách được xuất bản nằm trong Hệ thống các ấn phẩm về Công tác xã hội trị liệu của Springer thực hiện

menu
menu