Ưu tiên nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Ưu tiên nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc hướng dân công tác trẻ em năm 2017.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về trẻ em. Các tỉnh, thành phố tập trung triển khai Luật trẻ em: Tuyên truyền phổ biến Luật và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật, đặc biệt là các nội dung mới của Luật trẻ em; Nghiên cứu, xây dựng Đề án và thành lập tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban điều hành và Nhóm công tác liên ngành bảo vệ trẻ em cấp tỉnh, huyện, xã theo quy định Luật Trẻ em năm 2016; Rà soát, đánh giá hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em công lập và ngoài công lập.

Ưu tiên nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt - Ảnh 1

Trẻ em tham gia Diễn đàn trẻ em.

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 5/11/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các chính sách, chương trình, kế hoạch về trẻ em: Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 – 2020; Tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em; Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 – 2020; Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 – 2020; Dự án Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 – 2020; Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016 – 2020; Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 – 2020; kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; kế hoạch triển khai thực hiện khuyến nghị của Ủy ban về quyền trẻ em của Liên hợp quốc; chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh; phối hợp liên ngành triển khai các đề án, chương trình liên quan đến trẻ em đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đẩy mạnh, đổi mới các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội về công tác trẻ em. Đưa nhiệm vụ thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em của địa phương vào các chương trình, kế hoạch công tác năm 2017 của các Sở, ngành đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của địa phương về trẻ em. Bố trí ngân sách, vận động và sử dụng hiệu quả, minh bạch nguồn lực dành cho trẻ em. Ưu tiên nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em sống ở vùng cao, biên giới, hải đảo và trẻ em trong hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chính sách về trẻ em và bảo đảm quyền trẻ em ở địa phương, đặc biệt ở cấp cơ sở.

Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo về công tác trẻ em giữa các cấp quản lý và chế độ báo cáo được quy định tại các Quyết định của Thủ tướng chính phủ. Giao hoặc ủy quyền Giám đốc Sở LĐ-TB&XH báo cáo kết quả công tác cho Bộ LĐ-TB&XH (thông qua Cục trẻ em) trước ngày 25/5 và 20/11/2017.

VÂN KHÁNH

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu