Tài liệu học tập môn CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI

Tài liệu học tập môn CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI

Mục tiêu môn học

Mục tiêu chung: Môn học cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản để hướng dẫn người học thực hành tốt nhiệm vụ cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ cho người cao tuổi tại cộng đồng, bao gồm đánh giá nhu cầu, lập kế hoạch hỗ trợ, cung cấp dịch vụ, kết nối mạng lưới, và vận động và thực hiện các chính sách, chương trình cho người cao tuổi.

Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức: Sau khi kết thúc môn học, học viên sẽ có được:

 • Khái niệm về người cao tuổi;
 • Những kiến thức về đặc điểm tâm sinh lý và nhu cầu của người cao tuổi;
 • Nắm bắt được một số văn bản pháp lý quan trọng của Việt nam liên quan đến người cao tuổi

Về kỹ năng: Sau khi kết thúc môn học, học viên sẽ:

 • Có khả năng vận dụng các phương pháp CTXH vào chăm sóc và hỗ trợ người cao tuổi tại cộng đồng, bao gồm kỹ năng đánh giá vấn đề, phân tích nhu cầu, lập kế hoạch can thiệp và theo dõi giám sát;
 • Có kỹ năng tham vấn, xây dựng mạng lưới hỗ trợ và vân động chính sách giải quyết các vấn đề của người cao tuổi.

Về thái độ:

 • Có thái độ, nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp của mình cũng như trách nhiệm, nhiệm vụ của mình trong công tác trợ giúp người cao tuổi tại địa phương.

Leave a response comment1 Response
 1. khanh duy
  Tháng Tư 10, 09:44 khanh duy

  cần mua

  reply Reply this comment
mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu