THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI LÂM SÀNG TÍCH HỢP: MỘT LUẬN ĐIỂM ĐƯƠNG ĐẠI

THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI LÂM SÀNG TÍCH HỢP: MỘT LUẬN ĐIỂM ĐƯƠNG ĐẠI

Đây là cuốn sách được xuất bản nằm trong Hệ thống các ấn phẩm về Công tác xã hội trị liệu của Springer thực hiện trong những năm gần đây-như là những nỗ lực nhằm đưa công tác xã hội vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Trong quá trình phát triển các mô hình thực hành trong lĩnh vực y tế, sức khoẻ tâm thần, quan điểm chiết trung được áp dụng khá phổ biến, qua đó nhiều nhà thực hành đã lao vào áp dụng các kỹ thuật và biện pháp trị liệu khác nhau để đạt được các kết quả lâm sàng. Trong công tác xã hội, các hoạt động chuyên nghiệp được triển khai để gắn các mô hình thực hành kết hợp lại với nhau, và cuốn hút các nguồn lực để tạo ra sự thay đổi trong nhận thức trị liệu và cấu trúc các hoạt động trị liệu-đó chính là cơ sở ra đời của Thực hành công tác xã hội thống nhất/tích hợp (integrative social work practice), là mô hình hướng đến các cách thức đổi mới quan niệm/hiểu về các ca, giao tiếp với thân chủ và hướng đến sử dụng các biện pháp trị liệu hiệu quả hơn với từng cá nhân.

Screen-Shot-2014-11-26-at-10.43.30-am

Các nghiên cứu gần đây từ các nguồn tài liệu khác nhau là cơ sở để tác giả viết cuốn sách này, đặc biệt là những nghiên cứu/thực hành dựa trên bằng chứng (có sự so sánh trước và sau các mô hình can thiệp) trên các đối tượng thân chủ, qua đó tác giả đã hướng đến một cách tiếp cận mang tính thống nhất trong công tác xã hội. Các ví dụ được trình bày được thực hiện từ các cách tiếp cận hợp lý về mặt lý luận, cũng như các phương pháp can thiệp dựa trên tâm động học, hành vi, nhận thức, phát triển cũng được trình bày một cách cụ thể. Qua đó, đây được xem là một ấn phẩm với cách tiếp cận khá mới trong công tác xã hội, đi vào giải quyết những xung đột khác nhau về mặt lý luậ và thực hành công tác xã hội. Với 10 chương của ấn phẩm, tác giả cũng đi vào nhấn mạnh các chủ đề:

– gắn cách tiếp cận trị liệu tâm lý trong công tác xã hội;

– sử dụng tri thức y học để nâng cao các mô hình trị liệu

– xây dựng các hình thức đánh giá và chọn lựa các hình thức can thiệp

– áp dụng cách tiếp cận thống nhất/tích hợp vào các mối quan hệ trị liệu

– tạo dựng các mô hình làm việc tích hợp

Và quan trọng hơn, đây là ấn phẩm hướng đến thúc đẩy các mô hình trị liệu trong lĩnh vực y học/bệnh viện, rất hữu ích cho đội ngũ kiểm huấn viên, sinh viên, học viên cao học và các nhà nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực công tác xã hội bệnh viện, cũng như xây dựng các mô hình công tác xã hội mang tích tích hợp hiện nay. Tài liệu này rất có ý nghĩa đối với các quốc gia đang đi tìm các mô hình phát triển công tác xã hội như ở Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu và cũng hy vọng có dịp được giới thiệu chi tiết các nội dung của ấn phẩm này.

 

Nguồn: http://www.socialwork.vn/thuc-hanh-cong-tac-xa-hoi-lam-sang-tich-hop-mot-luan-diem-duong-dai/

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu