Tag "tham vấn"

THƯ MỜI THAM GIA HỘI THẢO THAM VẤN/ TRỊ LIỆU TÂM LÝ: TRỊ LIỆU NHẢY MÚA/ CHUYỂN ĐỘNG CƠ THỂ

access_time20/07/2016

Kính gửi thầy/cô, anh/chị và các bạn! Nhằm mục đích nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyên môn cũng như việc tự chăm sóc

Thuyết Nhu cầu của Maslow và vận dụng thuyết Nhu cầu trong Tham vấn

access_time15/07/2016

1.1. Tiểu sử tác giả Abraham Maslow sinh ngày 1-4-1908, mất năm 8-5-1970. Ông là một nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ. Ông

menu
menu