Tag "ctxh trong bệnh viện"

Hàng trăm tỷ đồng đã đến với các bệnh nhi khó khăn

access_time24/04/2017

Từ khi thành lập (2008) đến nay, Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Nhi Trung ương đã huy động số tiền hàng trăm tỷ

Bệnh viện phải có Phòng hoặc Tổ Công tác xã hội để hỗ trợ người bệnh

access_time21/02/2017

Qua thử nghiệm bước đầu từ năm 2008 đến nay, mô hình phòng công tác xã hội ở một số bệnh viện như Bệnh viện

menu
menu