Hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các chính sách An sinh xã hội

Diễn ra từ ngày 22/5 đến ngày 21/6/2017, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV, các đại biểu Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật, 5 nghị quyết và cho ý kiến về 5 dự án luật khác. Trong lĩnh vực giám sát,Quốc hội sẽ nghe và thảo luận về Báo cáo giám sát tối cao của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016; thảo luận và thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội và Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2018; nghe Báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội.

Phiên họp khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV. Ảnh: Internet

Đáng chú ý, trong các Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước, Báo cáo đánh giá của Quốc hội được trình bày trong phiên họp khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, nhiều vấn đề liên quan đến công tác an sinh xã hội, BHXH, BHYT, BHTN đã được đề cập.

Đánh giá bổ sung về tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2016, các tháng đầu năm 2017, báo cáo của Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trình bày đã khái quát kết quả thực hiện ở 09 nhóm nội dung lớn; liên quan đến ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu; cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và xử lý các dự án thất thoát, thua lỗ lớn; hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; kỷ luật kỷ cương, công tác cán bộ và tổ chức bộ máy chính quyền các cấp; bảo vệ môi trường; trật tự an toàn xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Trong đó, về văn hóa, xã hội, trong những tháng đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tập trung thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đẩy nhanh việc giải quyết hồ sơ tồn đọng, thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội; chăm lo hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tăng cường phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; thí điểm lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe người dân. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 10 bệnh viện mới với quy mô gần 5.500 giường.

Thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Tích cực triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường chăm sóc người có công và tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ. Hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm; mở rộng diện bao phủ BHXH.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường năng lực và phát huy vai trò y tế cơ sở, nhất là trong quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu đến từng người dân. Tăng diện bao phủ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới chính sách chi trả, đáp ứng yêu cầu thông tuyến khám chữa bệnh bằng BHYT. Quản lý tốt thị trường thuốc, thực hiện đấu thầu tập trung, tiếp tục giảm giá và bảo đảm đủ thuốc; khuyến khích sử dụng thuốc Việt Nam và phát triển dược liệu. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, chuẩn bị tốt các điều kiện để sớm đưa 5 bệnh viện trung ương và tuyến cuối quy mô 4.500 giường đi vào hoạt động. Chú trọng bảo đảm an toàn thực phẩm.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước về các lĩnh vực: sản xuất kinh doanh, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, giáo dục, đào tạo và dạy nghề, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và công tác cán bộ… Về lĩnh vực y tế, báo cáo nêu rõ: cử tri và Nhân dân đề nghị Bộ Y tế tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đầu tư cho cơ sở y tế ở vùng sâu, vùng xa; tăng cường hiệu quả quản lý các cơ sở y tế tư nhân; đề nghị BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, trọng tâm là quản lý việc cấp và sử dụng thẻ BHYT, hồ sơ BHYT để hạn chế tình trạng vi phạm.

Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về tình hình phát triển kinh tế – xã hội nêu, trong thời gian tới, Chính phủ cần: Đẩy nhanh việc rà soát, đảm bảo nguồn tài chính thực hiện chính sách người có công, các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Tổ chức thực hiện kinh phí hàng năm và trung hạn đã được phê duyệt cho các đề án, chính sách xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT và tăng cường các biện pháp ngăn ngừa, hạn chế tối đa tình trạng trục lợi trong lĩnh vực này./.

Đức An

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu