Giáo trình Công tác xã hội với trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai và tai nạn thương tích

Giáo trình Công tác xã hội với trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai và tai nạn thương tích

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG THIÊN TAI VÀ TAI NẠN THƯƠNG TÍCH

…………….

 

Mã số mô đun:

Thời gian mô đun:  45 giờ;

(Lý thuyết: 23 giờ;Thực hành: 21 giờ ; kiểm tra : 1 giờ)

  1. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

          – Vị trí mô đun: công tác xã hội đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai và tai nạn thương tích là mô đun tự chọn trong chương trình đào tạo trung cấp nghề công tác xã hội liên quan tới cung cấp kỹ năng hỗ trợ đối tượng

   – Tính chất của mô đun: Là mô đun tự chọn, bổ sung lý thuyết nghề và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp

  1. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
  2. Kiến thức:

+ Nắm bắt được kiến thức cơ bản:  khái niệm về thảm họa, thiên tai, biến đổi khí hậu và cách quản lý rủi ro khi phòng ngừa thảm họa

+ Nắm bắt được kiến thức cơ bản về khái niệm, các dấu hiệu và biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em.

+ Một số cách sơ cứu thông thường khi bị tai nạn thương tích

+ Vai trò của cán bộ xã hội trong việc phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em

  1. Kỹ năng:

+ Biết lập bản đồ rủi ro phòng ngừa thảm họa và biến đổi khí hậu cho trẻ em; các kỹ năng cơ bản trong công tác xã hội

+ Biết sơ cấp cứu khi bị tai nạn thương tích

+ Biết phòng tránh những tai nạn thương tích trong cộng đồng

  1. Thái độ:

+ Nhận thức được các mức độ nguy hiểm của thảm họa, biến đổi khí hậu và tai nạn thương tích đối với trẻ em, từ đó có cơ chế phòng ngừa chủ động trong cuộc sống.

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu