Code of Ethics – Quy điều đạo đức nhân viên CTXH Úc

Code of Ethics – Quy điều đạo đức nhân viên CTXH Úc

Hiệp hội nhân viên Công tác xã hội Úc (Australian Association of Social Workers – AASW) được thành lập từ năm 1946, là đơn vị chủ quản, đại diện cho các nhân viên CTXH tại Úc với hơn 8,500 thành viên. Nhiệm vụ của AASW là thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành CTXH và duy trì sự chuyên nghiệp thông qua những quy định và hướng dẫn về đạo đức nghề nghiệp và thực hành chuyên môn

aaswethics

Quy điều đạo đức là văn bản hướng dẫn thực hành những nguyên tắc đạo đức mà mỗi người nhân viên công tác xã hội cần có. Trong đó, mục đích cụ thể của bản quy điều đạo đức bao gồm:

– Liệt kê những giá trị và nguyên tắc đạo đức cần có đối với hoạt động thực hành CTXH

– Hướng dẫn và đưa ra những tiêu chuẩn trong việc cung cấp dịch vụ CTXH

– Giúp nhân viên CTXH xác định các mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất nghề nghiệp

– Cung cấp cho nhân viên CTXH những giá trị nền tảng trong việc phân tích tình huống và ra quyết định

– Giúp nhận viên CTHX xác định quyền hạn và trách nhiệm của bản thân đối với những người khác

– Cung cấp khung pháp lý cho hoạt động của nhân viên CTXH trong các trường hợp có liên quan tới luật pháp và thương mại.

– Đảm bảo trách nhiệm cá nhân của nhân viên CTXH trong việc thực hành các giá trị đạo đức và có ý thức lên án và chống lại các giá trị phi đạo đức.

Download bản đầy đủ TẠI ĐÂY

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu