Chân dung nhân viên CTXH lâm sàng trong bệnh viện

Chân dung nhân viên CTXH lâm sàng trong bệnh viện

Công tác xã hội là một ngành khoa học, một nghề chuyên môn đang ngày càng phát triển ở Việt Nam. Đề án Phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn năm 2010 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 25/3/2010 đã tạo ra xung lực thúc đẩy quá trình đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến.Trước xu thế đó, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trong bệnh viên ngày càng được quan tâm và chú trọng. Thông tư 43 của Bộ Y tế về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội trong bệnh viên đã và đang tạo điều kiện cho các phòng công tác xã hội trong bệnh viện ra đời và phát triển các dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Môi trường bệnh viện là cơ sở cho sự phát triển của công tác xã hội lâm sàng. Nhân viên xã hội lâm sàng bằng kiến thức,năng đại diện cho một nhóm lớn cán bộ thực hành về sức khỏe hành vi trong bệnh viên. Họ là người đầu tiên chẩn đoán, điều trị những rối nhiễm tâm trí, rối loạn cảm xúc, hành vi của bệnh nhân. Họ rất thích hợp để làm việc trong các trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu, các trung tâm y tế và sức khỏe tâm thần tại bệnh viện và tại cộng đồng,…Bài viết nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về công tác xã hội lâm sàng, phân biệt sự khác nhau giữa thực hành công tác xã hội lâm sàng và không lâm sàng. Bên cạnh đó, sinh viên công tác xã hội sẽ nhận ra được những công việc mà một nhân viên công tác xã hội lâm sàng làm việc trong bệnh viện dựa trên chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Từ đó, chúng ta sẽ thấy được những thuận lợi và thách thức trong quá trình đạo tạo, xây dựng đội ngũ nhân viên công tác xã hội lâm sàng.

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu